Hội nghị Tổng kết – Khen thưởng công tác công đoàn năm học 2010-2011 và Triển khai Chương trình công tác công năm học 2011-2012

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT – KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010 – 2011

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2011 – 2012
 
 
         Thực hiện chương trình công tác năm học 2010-2011 của Công đoàn và được sự nhất trí của Đảng ủy nhà trường, lúc 14g30 ngày 30 tháng 9 năm 2011, Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn đã tổ chức "Hội nghị Tổng kết – Khen thưởng công tác công đoàn năm học 2010-2011 và Triển khai Chương trình công tác công đoàn năm học 2011-2012".
 
           Thành phần tham dự Hội nghị gồm các ủy viên BTV; ủy viên BCH Công đoàn trường; ủy viên UBKT Công đoàn; BCH Công đoàn bộ phận các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và Bộ môn trực thuộc.
 
           Phát biểu tại Hội nghị ThS Mã Thị Khánh Tú - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường đã đọc báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2010-2011 và triển khai Chương trình công tác năm học 2011-2012.
 
           Hội nghị đã nhất trí cao với đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn trường trong năm học qua và thông qua Chương trình hoạt động năm học mới. Đồng thời, thông qua hội nghị này nhằm biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, trong đó có 03 tập thể nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh; 30 tập thể được công nhận Vững mạnh xuất sắc; 03 tập thể Vững mạnh và 121 CĐV đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc cấp cơ sở.
 
 
ThS.Mã Thị Khánh Tú, Đảng Ủy viên -Chủ tịch CĐ trường, báo cáo
Tổng kết và Triển khai Chương trình công tác tại Hội nghị
 
 
ThS. Trần Ngọc Cẩn, Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Công bố Quyết định Khen thưởng
 
 
Khen thưởng tập thể đạt danh hiệu Công đoàn Vững mạnh xuất sắc
 
Tin và ảnh: BTV.CĐ