VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CHI BỘ SINH VIÊN NHIỆM KỲ I (2010 - 2012)

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ SINH VIÊN
 
TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2010.
 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ SINH VIÊN LÂM THỜI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
(GIAI ĐOẠN TỪ T.02/2010 – ĐẾN HẾT T.4/2010)
                                                                                   
I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi bộ Sinh viên Đại học Sài Gòn được thành lập ngày 03/02/2010 - đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010) – gồm 06 đ/c, trong đó có 01 Đảng viên là cán bộ, 05 đ/c còn lại là sinh viên. Trong T.02, T.3/2010, Chi bộ tiếp tục nhận thêm 06 hồ sơ Đảng chuyển về nâng số lượng Đảng viên trong Chi bộ lên thành 10 đ/c, trong đó có 02 Đảng viên là cán bộ.
II – MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP CHI BỘ SINH VIÊN:
1 – Mục đích:
-        Thực hiện vai trò lãnh đạo, tiên phong của Đảng viên sinh viên trong nhiệm vụ học tập, rèn luyện; xung phong, đi đầu đối với các phong trào chung của Đoàn viên, sinh viên trong toàn trường.
-        Tạo sự gắn kết, cộng đồng trách nhiệm, giữa các thành viên của Chi bộ Sinh viên; phát huy năng lực sở trường của từng thành viên.
-        Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên.
2 – Ý nghĩa:
-        Hoạt động của Chi bộ Sinh viên sẽ góp phần đẩy mạnh các phong trào hoạt động chung của sinh viên trong toàn trường.
-        Chi bộ Sinh viên hoạt động có hiệu quả sẽ tạo nên sự tin tưởng trong tập thể sinh viên đang trong diện là cảm tình Đảng và các Đoàn viên, sinh viên đang phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng.
-        Thông qua các hoạt động, Chi bộ Sinh viên sẽ có dịp tiếp cận, gắn kết, phối hợp chặt chẽ với các Chi bộ các khoa và Đoàn trường để cùng nhau phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện sinh viên; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên.
III – CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN:
1 – Công tác tổ chức:
-        Lập bản dự thảo quy chế hoạt động của Chi bộ Sinh viên trình Đảng ủy xem xét cho ý kiến và thông qua.
-        Nhận các hồ sơ chuyển Đảng của sinh viên và Bí thư Đoàn trường.
-        Lấy ý kiến Chi bộ tạm thời giao công tác Đảng vụ cho đ/c Nhi phụ trách.
-        Phân công các Đảng viên phục trách từng nhóm Cảm tình Đảng là sinh viên theo đơn vị khoa để tiếp cận sinh viên nhằm tổ chức các hoạt động phong trào; từ đó có sự theo dõi, giúp đỡ và đánh giá sinh viên thông qua các hoạt động.
-        Tổ chức họp Chi Bộ vào chiều thứ sáu tuần cuối cùng của tháng.
2 – Hoạt động phong trào:
-        Tổ chức báo cáo thời sự năm 2009 và 03 tháng đầu năm 2010 cho Cảm tình Đảng là sinh viên vào ngày 27/3/2010. Số lượng tham dự là 97 sinh viên.
-        Tổ chức cuộc thi viết bài cảm nhận về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: “Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ” trong toàn cảm tình Đảng là sinh viên. Kết quả: nhận được 58 bài tham gia, trong đó có một số bài viết đầy cảm xúc.
-        Được phép của Đảng ủy, Chi bộ đã làm việc với Trung tâm mạng để mở cửa sổ thông tin của Chi bộ Sinh viên trên website của trường Đại học Sài Gòn với 10 chuyên đề. Hiện nay cửa sổ thông tin này đã bắt đầu hoạt động.
-        Tham gia 01 tiết mục văn nghệ trong đợt Liên hoan văn nghệ toàn trường do Phòng Công tác Học sinh sinh viên tổ chức. Đảng viên tham gia là đ/c Nguyễn Văn Hiếu, sinh viên khoa SPKHXH.
-        Đã lập kế hoạch tổ chức đợt về nguồn cho Cảm tình Đảng là sinh viên tại căn cứ TW Cục Miền Nam (Tây Ninh) trong đợt kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2010). Dự kiến kế hoạch này sẽ được triển khai vào ngày 15/5/2010.
3 – Công tác kết nạp Đảng:
Phối hợp với Đoàn trường và Chi bộ các khoa: Ngoại ngữ, SPKHTN, GDMN rà soát lại số lượng Cảm tình Đảng là sinh viên hiện đang có danh sách. Kết quả: có 01 sinh viên nổi bật được Chi bộ khoa SPKHTN chọn và Đoàn trường cũng thống nhất. Sắp tới Chi bộ Sinh viên sẽ báo cáo xin phép Đảng ủy cho sinh viên này tiến hành làm hồ sơ.
IV – ĐÁNH GIÁ :
1. Thuận lợi :
-        Chi bộ Sinh viên được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Đảng ủy và được sự hỗ trợ tích cực từ phía Chi bộ các khoa.
-        Các Đảng viên là sinh viên rất nhiệt tình, xông xáo; một số đ/c được kết nạp Đảng trong môi trường quân đội, công an nên lập trường tư tưởng khá ổn định và có tính kỷ luật trong công việc.
-        Chi bộ có đ/c Nguyễn Thị Minh Châu là Bí thư Đoàn trường nên việc phối hợp hoạt động giữa Chi bộ Sinh viên và Đoàn trường rất thuận lợi.
2. Khó khăn:
-        Việc thành lập Chi bộ Sinh viên trong các trường ĐH-CĐ-TCCN còn ít; chưa có mô hình thống nhất; hoạt động của các Chi bộ Sinh viên tại các trường cũng do các Đảng bộ nhà trường vận dụng cho phù hợp. Do vậy Chi bộ Sinh viên trường Đại học Sài Gòn cũng hoạt động theo phương pháp “vừa làm vừa học” để tự hoàn thiện.
-        Hầu hết các Đảng viên sinh viên đều là năm thứ nhất, chưa hiểu rõ về nhà trường cũng như kinh nghiệm tiếp cận với sinh viên còn yếu.
-        Hoạt động Đoàn – Hội của trường tuy đã khởi sắc nhưng vẫn còn trong giai đoạn phải củng cố, tổ chức nhân sự.
V – HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI:
-        Họp triển khai công tác tổ chức Đại hội Chi bộ sinh viên và chuẩn bị tham gia Đại hội Đảng bộ trường Đại học Sài Gòn nhiệm kỳ XIII (2010-2015).
-        Tổ chức Đại hội Chi bộ sinh viên vào ngày 20/4/2010.
 
                                                                                               T/M Chi bộ sinh viên lâm thời
                                                                                                              Bí thư
 
                                                                                                                                                                (Đã ký)
 
                                                                                                      La Hoàng Dũng
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC SÀI GÒN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ SINH VIÊN
 
TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2010.
 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN - NHIỆM KỲ I (2010-2012)
                                                                                   
I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi bộ Sinh viên Đại học Sài Gòn được thành lập ngày 03/02/2010 - đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010) - gồm 10 đ/c, trong đó có 02 Đảng viên là cán bộ, 08 đ/c còn lại là sinh viên; trong các Đảng viên sinh viên có 02 đ/c là sinh viên năm cuối, 06 đ/c còn lại là sinh viên năm thứ nhất.
02 Đảng viên là cán bộ là: đ/c La Hoàng Dũng – CV Phòng Công tác HS - SV và đ/c Nguyễn Thị Minh Châu – Bí thư Đoàn trường.
Các khoa có Đảng viên sinh viên là: Luật (03 đ/c), Sư phạm Khoa học Xã hội (01đ/c), Sư phạm Kỹ thuật (01 đ/c), Tài chính Kế toán (01đ/c), Quản trị Kinh doanh (01đ/c), Giáo dục Chính trị (01đ/c).
Số lượng sinh viên là Cảm tình Đảng là 161 sinh viên (không tính 25 sinh viên đã ra trường và không đạt trong đợt bồi dưỡng Cảm tình Đảng do Đảng ủy khối tổ chức (khóa 21- 2008 và 02 đợt khóa 22 - 2009).
Tính đến T.4/2010 có 03 khoa đã và đang tiến hành lập hồ sơ kết nạp Đảng cho sinh viên là: Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Văn hóa - Du lịch, Khoa Nghệ thuật.
 
II – PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
Từ đặc điểm tình hình như trên, Chi bộ Sinh viên trong nhiệm kỳ 2010 - 2012 phải tập trung vào các công việc sau đây:
-       Triển khai quy chế hoạt động của Chi bộ Sinh viên.
-       Phối hợp với Đoàn TNCS nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tu dưỡng kết nạp Đảng.
-       Tăng cường tổ chức các hoạt động phong trào để nâng cao nhận thức chính trị của Đảng viên và Cảm tình Đảng là sinh viên.
-       Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa Chi bộ Sinh viên với Bí thư Chi bộ các khoa và Đoàn trường.
 
III – NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:
 
NĂM HỌC 2010 – 2011
 
1 – Công tác tổ chức:
-       Tổ chức đại hội Chi bộ Sinh viên nhiệm kỳ I (2010 - 20120. Do Chi bộ hiện chỉ có 04 Đảng viên chính thức nên Đại hội chỉ một Bí thư (20/4/2010).
-       Đăng ký với Đảng ủy danh sách các Đảng viên dự bị đi học lớp Đảng viên mới do Đảng Uỷ khối các trường ĐH-CĐ-TCCN tổ chức (T.5/2010)
-       Phối hợp với Đoàn trường để giới thiệu danh sách Đoàn viên ưu tú đi học lớp Cảm tình Đảng năm 2010 do Đảng Uỷ khối các trường ĐH-CĐ-TCCN tổ chức (T.5/2010).
2 – Hoạt động phong trào:
-       Thành lập Đội Thanh niên xung kích, cùng phối hợp với tổ Bảo vệ để tham gia tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở chính 273 An Dương Vương. Đội thanh niên xung kích do 03 Đảng viên trong Chi bộ Sinh viên phụ trách cùng với 10 sinh viên là Cảm tình đảng thay phiên nhau tuần tra xung quanh trường trong các giờ giao ca giữa buổi sáng và buổi chiều, buổi chiều và buổi tối (T.5/2010).
-       Tổ chức đợt về nguồn cho Cảm tình Đảng là sinh viên tại căn cứ TW Cục Miền Nam (Tây Ninh) trong đợt kỷ niệm 120 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010).
-       Tất cả Đảng viên sinh viên trong Chi bộ đăng ký học tập đạt mức từ khá trở lên; tất cả đều đăng ký tham gia các phong trào tình nguyện do Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức trong dịp hè và đầu năm học 2010 – 2011 như: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2010, tiếp sức mùa thi 2010, hiến máu tình nguyện đợt II – 2010, đón tân sinh viên K.10…
-       Tất cả Đảng viên trong Chi bộ đăng ký một công việc cụ thể để tham gia cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
-       Tổ chức tuyên truyền trong toàn Chi bộ và các sinh viên là Cảm tình Đảng nội dung cuộc vận động lớn trong toàn Đảng toàn dân trong 2010 với chủ đề “Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh”. Hình thức tuyên truyền sẽ được tổ chức dưới dạng Hội thi giữa các khoa (T.10/2010).
-       Tham gia tất cả mọi hoạt động do Đảng uỷ nhà trường tổ chức.
-       Tổ chức báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề cho sinh viên Cảm tình Đảng. Cho viết bài thu hoạch (T.12/2010).
-       Phát huy mạnh mẽ và có hiệu quả công tác tuyên truyền hoạt động của Chi bộ Sinh viên bằng phương tiện INTERNET trên website của trường Đại học Sài Gòn.
3 – Công tác kết nạp Đảng:
* Công việc trước mắt:
-       Xin ý kiến Đảng ủy, phối hợp với Đoàn trường và Bí thư Chi bộ các Khoa: Văn hoá – Du lịch, Ngoại ngữ, Nghệ thuật – là các khoa đã và đang làm hồ sơ kết nạp cho sinh viên – để thống nhất ý kiến và tiếp tục các công việc còn lại.
-       Phối hợp với Đoàn bàn bạc các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tu dưỡng kết nạp Đảng.
-       Kiểm tra, rà soát lại danh sách Cảm tình Đảng K.2008, 2009; làm việc với Chi bộ các Khoa và Đoàn trường để cùng chọn ra các Cảm tình Đảng là sinh viên có các thành tích nổi trội để chuẩn bị đề xuất với Đảng Uỷ cho làm hồ sơ.
* Công việc tiếp tục sau này:
-       Tổ chức các hoạt động phong trào cho đối tượng là Cảm tình Đảng; qua các hoạt động tập thể chọn ra các sinh viên xuất sắc. BT Chi bộ Sinh viên sẽ trực tiếp làm việc với Chi bộ các khoa và Đoàn trường để thống nhất ý kiến đề xuất danh sách với Đảng Uỷ cho làm hồ sơ.
-       Sau đợt học Cảm tình Đảng năm 2010 và về sau, toàn bộ công tác thành lập tổ tu dưỡng, tổ chức phong trào cho đối tượng này sẽ do Chi bộ Sinh viên hoàn toàn đảm trách.
* Đề xuất công tác bảo lảnh, giới thiệu kết nạp Đảng viên:
-       Theo Điều lệ người muốn được kết nạp Đảng phải có 02 Đảng viên bảo lãnh giới thiệu; đối với Đoàn viên TNCS thì BCH Đoàn trường được xem như một Đảng viên.
-       Do Chi bộ sinh viên mới thành lập, số Đảng viên sinh viên của chi bộ đa số là năm thứ I, chưa đảm đương được công tác bảo lảnh, giới thiệu Đảng viên. Do vậy, trong năm học 2010 – 2011, công tác bảo lảnh, giới thiệu kết nạp Đảng tiếp tục sẽ do 01 Đảng viên ở các Khoa và BCH Đoàn trường thực hiện.
-       Năm học 2011 – 2012 thì công tác bảo lảnh, giới thiệu Đảng viên sẽ do Chi bộ Sinh viên và BCH Đoàn trường đảm trách, có sự bàn bạc và tham khảo ý kiến của Chi bộ các khoa.
* Chỉ tiêu kết nạp Đảng:
-       Phấn đấu đạt chỉ tiêu có 06 sinh viên (Chưa tính 04 sinh viên đã được Chi bộ các khoa thực hiện) được kết nạp Đảng trong đợt cuối năm 2010.
 
NĂM HỌC 2011 – 2012
 
1 – Công tác tổ chức:
-       Tiếp nhận và bổ sung danh sách các Đảng viên mới kết nạp trong 2010 vào Chi bộ Sinh viên.
-       Báo cáo Đảng Uỷ làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho các Đảng viên dự bị đã đủ 01 năm thử thách.
-       Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ để bầu bổ sung Chi uỷ theo đúng điều lệ Đảng.
-       Tiếp tục giới thiệu các Đảng viên dự bị đi học lớp Đảng viên mới do Đảng Uỷ khối các trường ĐH-CĐ-TCCN tổ chức (T.5/2010)
-       Tiếp tục phối hợp với Đoàn trường và Chi bộ các Khoa đề cử Đoàn viên ưu tú đi học lớp Cảm tình Đảng năm 2011, 2012 do Đảng Uỷ khối các trường ĐH-CĐ-TCCN tổ chức.
2 – Hoạt động phong trào:
-       Rút kinh nghiệm công tác tổ chức và hiệu quả hoạt động của đội Thanh niên xung kích theo hướng hoàn thiện và mở rộng ra trên cả 04 cơ sở.
-       Tổ chức tổng kết đợt đăng ký một công việc cụ thể để tham gia cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng viên Chi bộ Sinh viên trong 2010. Rút kinh nghiệm công tác tổ chức cuộc vận động chính trị trong toàn Đảng toàn dân với chủ đề: “Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh” dành cho cảm tình Đảng là sinh viên.
-       Tham gia tất cả mọi hoạt động do Đảng uỷ nhà trường tổ chức.
-       Tiếp tục tổ chức các đợt về nguồn cho Cảm tình Đảng là sinh viên tại các di tích cách mạng như: căn cứ Minh Đạm (Long Hải), Rừng Sác (Cần Giờ), địa đạo Củ Chi,khu căn cứ cách mạng Thành Đoàn ở núi Dinh (Bà Rịa – Vũng Tàu),….
-       Thành lập câu lạc bộ “Lý luận trẻ” để nâng cao chất lượng chính trị cho sinh viên trong các tổ tu dưỡng. Tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Cảm tình Đảng là sinh viên thành lập các câu lạc bộ chuyên đề như: “CLB phim cuối tuần”, “CLB kỹ năng sống”, “ CLB nếp sống văn minh”,… để tạo sân chơi đồng thời qua đó giáo dục đạo đức, định hướng thẩm mỹ, tăng cường tính cộng đồng cho sinh viên.
-       Tiếp tục yêu cầu tất cả Đảng viên sinh viên trong Chi bộ đăng ký tham gia các phong trào tình nguyện do Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức trong dịp hè và đầu năm học: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện đợt, đón tân sinh viên …
-       Tổ chức các báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề chính trị để tăng cường cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tăng cường lý luận và bản lĩnh chính trị cho các Cảm tình Đảng là sinh viên. Hướng đến việc tổ chức định kỳ 03 tháng/lần.
3 – Công tác kết nạp Đảng:
-       Tiếp tục công tác phối hợp với Chi bộ các khoa và Đoàn trường trong việc chọn ra các sinh viên xuất sắc, nổi bật thông qua các hoạt động phong trào.
-       Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn trường để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tu dưỡng phát triển Đảng.
-       Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với  BCH Đoàn trường làm tốt công tác bảo lảnh, giới thiệu Đảng viên, trong đó có sự bàn bạc và tham khảo ý kiến của Chi bộ các khoa.
-       Phấn đấu đạt chỉ tiêu có 10 sinh viên được kết nạp Đảng trong năm học 2011-2012.
IV- MỘT SỐ CHỈ TIÊU:
1.     100% Đảng viên là sinh viên đạt kết quả học tập khá trở lên.
2.     100% Đảng viên là cán bộ đạt danh hiệu thi đua là “Lao động tiên tiến”.
3.     100% sinh viên là Đảng viên đăng ký một công việc cụ thể để tham gia cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
4.     100% sinh viên là Đảng viên đăng ký làm nồng cốt trong tất cả các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức.
5.     Đảm bảo các hoạt động của Chi bộ Sinh viên thu hút được từ 70% các Cảm tình Đảng là sinh viên tham gia.
6.     Trong nhiệm kỳ 2010 - 2012 có 20 sinh viên được kết nạp Đảng.
 
                                                                                     T/M Chi bộ sinh viên
                                                                                                Bí thư
 
                                                  (Đã ký)
 
                                                                                        La Hoàng Dũng
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                               
     Đảng uỷ (để báo cáo)
     Chi bộ CTSV (để phối hợp)
     Chi Bộ các khoa (để phối hợp)
    Đoàn TNCS (để phối hợp)                                                                                                                                           
    Chi bộ SV (để thực hiện)
–  Lưu.