Đề cương chi tiết
DCCT Cao dang

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ CAO ĐẲNG

2012-2013

 

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

1

 Thủ công kỹ thuật

2

Sinh lý trẻ em lứa tuổi tiểu học

3

Cơ sở TN-XH 1

4

Cơ sở TN-XH 2

 

Đạo đức và PPDH Đạo đức

6

Giáo dục môi trường

7

PPDH Thủ công - kỹ thuật

8 

 PPDH TNXH 1

 9

 PPDH TNXH 2

10

 

 Tập hợp logic

11

 

Số học

 

 12

 PPDH Toán 1

13

 

 PPDH toán 2

 14

 PPDH Toán 3

 15

Đại số sơ cấp

 

16

 

Tiếng Việt 1

 17

Tiếng Việt 2

18 

 

Tiếng Việt 3

19

 

Văn học 1

20 

 

Văn học 2

21 

 

PPDH Tiếng Việt 1

22 

 

PPDH Tiếng Việt 2

23 

 

PPDH Tiếng Việt 3

24 

 

Rèn kĩ năng thực hành Tiếng Việt

 25 

THSP 1

 

26 

 

 THSP 2

27

 

 THSP 3

 28 

 THSP 4

 29

 Cơ sở văn hóa VN

                                     30          Giáo dục Kỹ năng sống

                                     31           Ứng dụng xác suất thống kê ở Tiểu học

                                     32           Kiểm tra đánh giá kết quả ở trường Tiểu học

                                     33           Tổ chức HDDH & GD ở trường TH

                                     34           Quản lí HCNN và quản lí ngành GD-ĐT

                                     35           Cấu trúc đại số

                                     36           Âm nhạc

                                     37           PPDH Âm nhạc

                                     38           PPDH thể dục

                                     39           Mỹ thuật

                                     40           PPDH mỹ thuật

                                     41          TLH lứa tuổi TH và TLHSP

                                     42    Vận dụng ngữ pháp văn bản vào dạy TLV cho HSTH

 

 

 
DCCT

ĐỀ CHƯƠNG CHI TIẾT HỆ ĐẠI HỌC

2012-2013

STT

TÊN ĐỀ CƯƠNG

 

 1

 

Thủ công – Kỹ thuật

 2

 Sinh lý trẻ em lứa tuổi tiểu học

 

3

 

Cơ sở TN-XH 1

 

4

 

Cơ sở TN-XH 2

 

5

 

Đạo đức và PPGD đạo đức

 

6

Giáo dục kĩ năng sống cho HSTH


 

7

 

Giáo dục môi trường

 

8

 

PPDH Thủ công – Kỹ thuật

 

9

 

PPDH TNXH 1

 

10

 

PPDH TNXH 2

 

11

 

Giới thiệu danh nhân văn hóa VN

 

12

Tập hợp logic

 

13

Số học

 

14

PP bồi dưỡng HS có năng khiếu Toán

 

15

Cấu trúc đại số

 

16

Cơ sở đại số ở Tiểu học

 

17

Cơ sở hình học ở Tiểu học

 

18

PPDH Toán 1

 

19

PPDH toán 2

 

20

PPDH Toán 3

 

21

THSP 1

 

22

THSP 3

 

23

THSP 4

 

24

Tiếng Việt 1

 

25

Tiếng Việt 2

 

26

Tiếng Việt 3

 

27

Lí luận VH

 

28

Đại cương Văn học VN

 

29

Văn học thiếu nhi

 

30

Phát triển ngôn ngữ cho HSTH trên bình diện trường từ vựng ngữ nghĩa

 

31

PPDH Tiếng Việt 1

 

32

PPDH Tiếng Việt 2

 

33

PPDH Tiếng Việt 3

 

34

Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng Việt

 

35

THSP 2

 

36

Phát triển khả năng tư duy toán học cho HSTH

 

37

Lí luận đổi mới dạy học toán ở Tiểu học

 

38

 THSP 5

39 Từ Hán Việt

40 Một số vấn đề về thi pháp học

41 PPBD HS có năng khiếu TV

42 Vận dụng ngữ pháp văn bản vào dạy TLV cho HSTH

43 GD hòa nhập cho HS khuyết tật bậc TH

44 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho HSTH

45 Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp trong trường TH

46 Lý luận về PPDH đổi mới ở TH