Tuyển sinh
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ Trung cấp vừa làm vừa học, ngành GD Mầm non – Khóa 13

 LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH

Hệ Trung cấp vừa làm vừa học, ngành GD Mầm non – Khóa 13

(Thời gian từ 07/09/2013 đến 05/10/2013) 

 

 

LỚP

SL

HV

MÔN THI

SỐ

TIẾT

SỐ BUỔI HỌC

(4 tiết/buổi)

THỜI GIAN HỌC

BUỔI HỌC

 

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TỪ

ĐẾN

OTM2131

150

Văn

20

5

07/09/13

05/10/13

ST7

Huỳnh Thống Nhất

C103

CS chính Trường ĐHSG

 (273 An Dương Vương,

P3, Quận 5)

Năng khiếu

Kể chuyện,

đọc diễn cảm

10

2.5

07/09/13

21/09/13

CT7

Nguyễn Hữu Hạo

Hát nhạc

10

2.5

08/09/13

22/09/13

SCN

Phạm Duy Tùng


Giờ học: ·  Sáng    : Từ 07h30 đến 11h00.

                    ·  Chiều  : Từ 13h30 đến 17h00.

 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, ngành GD Mầm non – Khóa 13


LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH

Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, ngành GD Mầm non – Khóa 13 

(Thời gian từ 07/09/2013 đến 05/10/2013)

 

 

LỚP

SL

HV

MÔN THI

SỐ

TIẾT

SỐ BUỔI HỌC

(4 tiết/buổi)

THỜI GIAN HỌC

BUỔI HỌC

 

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TỪ

ĐẾN

OCM

3131    (Thí sinh tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng)

100

Toán

20

  5

07/09/13

05/10/13

ST7

Trần Thanh Bình

 

A104

CS 2 Trường ĐHSG

 (04 Tôn Đức Thắng,

P. Bến Nghé, Quận 1)

Văn

20

 5

07/09/13

05/10/13

CT7

Nguyễn Thị Thanh Minh

Năng khiếu

Kể chuyện,

đọc diễn cảm

10

2.5

08/09/13

22/09/13

SCN

Võ Phan Thu Hương

Hát nhạc

10

2.5

08/09/13

22/09/13

CCN

Phạm Duy Tùng

OCM

3132

120

Văn

20

5

08/09/13

22/09/13

CN

Nguyễn Thị Thanh Minh

B203

 CS 2 Trường ĐHSG

 (04 Tôn Đức Thắng,

P. Bến Nghé, Quận 1)

Tâm lí học trẻ em

20

5

07/09/13

05/10/13

ST7

Trần Thị Phương

Tổ chức HĐDH & GD ở trường Mầm non

20

5

07/09/13

05/10/13

CT7

Nguyễn Thị Bích Ngọc


Giờ học: ·  Sáng   : Từ 07h30 đến 11h00.

               ·  Chiều  : Từ 13h30 đến 17h00.

 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ cao đẳng vừa làm vừa học, ngành GD Mầm non – Khóa 13

 LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH 

Hệ cao đẳng vừa làm vừa học, ngành GD Mầm non – Khóa 13

(Thời gian từ 07/09/2013 đến 05/10/2013) 

LỚP

SL

HV

MÔN THI

SỐ

TIẾT

SỐ BUỔI HỌC

(4 tiết/buổi)

THỜI GIAN HỌC

BUỔI HỌC

 

 

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

 

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TỪ

ĐẾN

OCM

2131

(Từ tên An đến Ngân)

120

Văn

20

  5

07/09/13

05/10/13

CT7

Phạm Ngọc Hiền

B108

 CS chính Trường ĐHSG

 (273 An Dương Vương,

P3, Quận 5)

Toán

20

 5

07/09/13

05/10/13

ST7

Nguyễn Thị Vân Khánh

Năng khiếu

Kể chuyện,

đọc diễn cảm

10

2.5

08/09/13

22/09/13

CCN

Nguyễn Hữu Hạo

Hát nhạc

10

2.5

08/09/13

22/09/13

SCN

Nguyễn Thị Nhường

OCM

2132 

(Từ tên Ngọc 

đếnYến)

130

Văn

20

  5

07/09/13

05/10/13

ST7

Nguyễn Thị Thanh Bình

C102

 CS chính Trường ĐHSG

 (273 An Dương Vương,

P3, Quận 5)

Toán

20

 5

07/09/13

05/10/13

CT7

Tạ Quang Sơn

Năng khiếu

Kể chuyện,

đọc diễn cảm

10

2.5

08/09/13

22/09/13

SCN

Nguyễn Hữu Hạo

Hát nhạc

10

2.5

08/09/13

22/09/13

CCN

Nguyễn Thị Nhường

 

· Giờ học:     Sáng   : Từ 07h30 đến 11h00.

                           Chiều  : Từ 13h30 đến 17h00

 

 

 

 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ cao đẳng vừa làm vừa học, ngành GD Tiểu học – Khóa 13

 LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH

Hệ cao đẳng vừa làm vừa học, ngành GD Tiểu học – Khóa 13

(Thời gian từ 07/09/2013 đến 05/10/2013)

 

LỚP

SL

HV

MÔN THI

SỐ

TIẾT

SỐ BUỔI HỌC

(4 tiết/buổi)

THỜI GIAN HỌC

BUỔI HỌC

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TỪ

ĐẾN

OCT

2131

(Từ tên Ái 

đến Hội)

140

Văn

20

5

08/09/13

22/09/13

CN

Nguyễn Thị Thanh Bình

B202

 CS 2 Trường ĐHSG

 (04 Tôn Đức Thắng,

P. Bến Nghé, Quận 1)

Toán

20

5

07/09/13

05/10/13

ST7

Nguyễn Văn Huấn

Tiếng Anh

20

5

07/09/13

05/10/13

CT7

Phạm Thị Hiền Lương

OCT

2132

(Từ tên Hồng 

đến Ngoan)

120

Văn

20

5

07/09/13

05/10/13

ST7

Đặng Văn Vũ

B201

 CS 2 Trường ĐHSG

 (04 Tôn Đức Thắng,

P. Bến Nghé, Quận 1)

Toán

20

5

07/09/13

05/10/13

CT7

Nguyễn Văn Huấn

Tiếng Anh

20

5

08/09/13

22/09/13

CN

Nguyễn Thị Huệ

OCT

2133

(Từ tên Ngọc 

đến Thoa)

150

Văn

20

5

07/09/13

05/10/13

CT7

Tô Hà Tường Vân

A201

 CS 2 Trường ĐHSG

 (04 Tôn Đức Thắng,

P. Bến Nghé, Quận 1)

(Từ ngày 14/9-5/10 học tại Hội Trường C,

CS chính ĐHSG, 273 An Dương Vương, P3, Q5)

Toán

20

5

08/09/13

22/09/13

CN

Nguyễn Văn Huấn

Tiếng Anh

20

5

07/09/13

05/10/13

ST7

Phạm Thị Hiền Lương

OCT

2134

(Từ tên Thoại 

đến Yến)

140

Văn

20

5

07/09/13

05/10/13

ST7

Tô Hà Tường Vân

A202

 CS 2 Trường ĐHSG

 (04 Tôn Đức Thắng,

P. Bến Nghé, Quận 1)

(Từ ngày 14/9-5/10

học tại B107,

CS chính ĐHSG, 273 An Dương Vương, P3, Q5)

Toán

20

 

5

07/09/13

05/10/13

CT7

Trần Thị Thanh Thủy

Tiếng Anh

20

5

08/09/13

22/09/13

CN

Trần Ngọc Mai

 

     Giờ học: Sáng    : Từ 07h30 đến 11h00.

               Chiều  : Từ 13h30 đến 17h00.


 

 

 
Thông báo xét tuyển năm 2013 Ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, hình thức vừa làm vừa học

 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NĂM 2013

Ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, hình thức vừa làm vừa học


1. Ngành đào tạo, trình độ đào tạo, tiêu chí xét tuyển, hồ sơ xét tuyển và hạn nhận hồ sơ 

 

STT

Ngành

Trình độ

Tiêu chí xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Hạn nhận hồ sơ xét tuyển

1

Giáo dục

Mầm non

Đại học

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học 2013 ngành Giáo dục Mầm non (D140201) có tổng điểm từ 13,5 trở lên.

- Bản photo Phiếu báo điểm thi hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học 2013.

-  01 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc.

- Từ 20/08/2013 đến 08/09/2013: ĐKXT tại Phòng C09 (tầng trệt, dãy C)

- Từ 09/09/2013 đến 18/10/2013: ĐKXT tại Phòng Đào tạo (HB107)

 

Cao đẳng

2

Giáo dục

 Tiểu học 

 

Đại học

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học 2013 khối A, A1, D1 có tổng điểm từ 13 trở lên.

Cao đẳng

 

2. Vùng tuyển, đối tượng tuyển sinh

 
Tuyển thí sinh trong cả nước; có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 
3. Nơi nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển
 
Phòng Đào tạo, trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.
 
4. Thời gian đào tạo
          - Trình độ đại học: 
                   + Lớp học vào sáng/chiều các ngày trong tuần: 4 năm.
           + Lớp học vào thứ 7, chủ nhật và một số buổi tối khi cần thiết: 4,5 năm.
          - Trình độ cao đẳng: 
           + Lớp học vào sáng/chiều các ngày trong tuần: 3 năm.
           + Lớp học vào thứ 7, chủ nhật và một số buổi tối khi cần thiết: 3,5 năm.
 
5. Địa điểm học
Tại cơ sở 2, trường Đại học Sài Gòn, số 04 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1.
 
6. Học phí
              - Lệ phí đăng kí xét tuyển: 15.000đ/ thí sinh
              - Học phí toàn khóa cho 01 sinh viên (không kể lệ phí thi tốt nghiệp):
 
                        +  Hệ đại học: 22.400.000đ, đóng làm 08 đợt, mỗi đợt đóng 2.800.000đ.
                        +  Hệ cao đẳng: 15.200.000đ, đóng làm 06 đợt, đợt 1 đóng 2.700.000đ, các đợt còn lại đóng mỗi đợt 2.500.000đ.
 
        Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn:, ĐT: 38.352.309; 38.338.975.
 

 

 
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2013

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

 

          Bấm vào đây để xem danh sách trúng tuyển

 
Tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy ngành Sư phạm Mầm non, Quản trị mạng máy tính và Kế toán doanh nghiệp

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

Hệ trung cấp chính quy ngành Sư phạm Mầm non, Quản trị mạng máy tính,
và Kế toán doanh nghiệp
 
          Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2013, trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy ngành Sư phạm Mầm non, Quản trị mạng máy tính và Kế toán doanh nghiệp theo kế hoạch sau:
 
          1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển, hồ sơ xét tuyển và hạn nhận hồ sơ

STT

Ngành

Chỉ tiêu

Tiêu chí xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Hạn nhận hồ sơ

tại trường và

ngày xét tuyển

1

Sư phạm

Mầm non

200

 

 

- Xét tuyển từ điểm trung bình lớp 12 và điểm thi năng khiếu.

- Ngày thi năng khiếu:

10/9/2013.

- Bản sao học bạ lớp 12 (có chứng thực của Trường PT).

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (ĐKTS) trung cấp chuyên nghiệp 2013.

- Nhận hồ sơ đến 26/8/2013

- Ngày xét tuyển:

15/9/2013

- Hoặc xét tuyển từ điểm thi đại học, cao đẳng (môn Văn) năm 2013 và điểm thi năng khiếu.

- Ngày thi năng khiếu:

10/9/2013.

- Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2013 hoặc Phiếu báo điểm thi 2013.

- Hoặc xét tuyển từ điểm thi khối M của thí sinh dự thi vào Đại học Sài Gòn.

2

Quản trị mạng

máy tính

(chất lượng cao)

550

- Xét tuyển từ điểm trung bình lớp 12.

- Hoặc điểm thi đại học, cao đẳng năm 2013 khối A, A1, D1.

- Bản sao học bạ lớp 12 (có chứng thực của Trường PT).

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (ĐKTS) trung cấp chuyên nghiệp 2013.

- Nhận hồ sơ đến    10/9/2013

- Ngày xét tuyển:

+ Đợt 1 : 15/8/2013

+ Đợt 2 : 30/8/2013

+ Đợt 3 : 15/9/2013

 3

Kế toán

doanh nghiệp  

(chất lượng cao)

- Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2013 hoặc Phiếu báo điểm thi 2013.

 
          2. Vùng tuyển, đối tượng tuyển sinh
 
Tuyển thí sinh trong cả nước.
 
Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 
          3. Nơi nhận hồ sơ
 
Phòng Đào tạo, trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P3, Q5; hoặc Bộ phận tuyển sinh hệ trung cấp chính quy chất lượng cao, 28 Nguyễn Thông, P7, Q3.
 
          4. Hệ đào tạo và thời gian đào tạo
 
Hệ đào tạo : chính quy, đào tạo theo hình thức học tập trung.
 
Thời gian đào tạo : 2 năm.
 
          5. Địa điểm học
Tại các cơ sở Trường Đại học Sài Gòn.
 
          6. Học phí
 
          Lệ phí đăng kí xét tuyển : 30.000đ/ thí sinh
 
          Lệ phí thi năng khiếu ngành Sư phạm Mầm non : 300.000đ/thí sinh
 
          Mức học phí toàn khóa cho 01 sinh viên (không kể lệ phí thi tốt nghiệp):
 
                    + Ngành Sư phạm Mầm non : không phải đóng học phí.
 
                    + Ngành Quản trị mạng máy tính (chất lượng cao) : 20.000.000đ, đóng làm 04 đợt vào đầu mỗi học kì, mỗi đợt đóng 5.000.000đ.
 
                    + Ngành Kế toán doanh nghiệp (chất lượng cao) : 8.000.000đ, đóng làm 04 đợt vào đầu mỗi học kì, mỗi đợt đóng 2.000.000đ.
 
          Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn: ĐT: 38.352.309, 38.338.975; hoặc Bộ phận tuyển sinh hệ trung cấp chính quy chất lượng cao, ngành Kế toán doanh nghiệp: ĐT: 39.321.907, ngành Quản trị mạng máy tính: ĐT: 39.320.667; hoặc truy cập trang web http://www.sgu.edu.vn.
 
 
Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 và Kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

 

 ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

NĂM 2013

          Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3 (các ngành Thanh nhạc, SP Âm nhạc, SP Mĩ thuật - điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2). Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.
 
           1. Điểm trúng tuyển đại học
 

Stt

Ngành

Khối

Điểm
chuẩn

1

Thanh nhạc

D210205

N

34,0

2

Việt Nam học (VH-DL)

D220113

A1

16,0

C

17,0

D1

16,0

3

Ngôn ngữ Anh (TM-DL)

D220201

D1

19,5

4

Khoa học thư viện

D320202

A

14,0

A1

14,0

B

14,5

C

14,5

D1

14,5

5

Quản trị kinh doanh

D340101

A

17,0

A1

17,0

D1

17,0

6

Tài chính Ngân hàng

D340201

A

17,5

A1

17,5

D1

17,5

7

Kế toán

D340301

A

17,0

A1

17,0

D1

17,0

8

Luật

D380101

A

20,0

A1

20,0

C

22,0

D1

20,0

9

Khoa học môi trường

D440301

A

16,5

A1

16,5

B

18,0

10

Toán ứng dụng

D460112

A

16,0

A1

16,0

D1

17,0

11

Công nghệ thông tin

D480201

A

18,5

A1

18,5

D1

18,5

12

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301

A

16,0

A1

16,0

D1

16,0

13

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A

16,0

A1

16,0

D1

16,0

14

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

A

16,5

A1

16,5

D1

16,5

15

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A

16,5

A1

16,5

D1

16,5

16

Quản lí giáo dục

D140114

A

15,0

A1

16,0

B

16,5

C

16,5

D1

16,5

17

Giáo dục Mầm non

D140201

M

18,5

18

Giáo dục Tiểu học

D140202

A

19,5

A1

19,5

D1

20,0

19

Giáo dục chính trị

D140205

A

14,0

A1

14,0

C

15,0

D1

14,0

20

Sư phạm Toán học

D140209

A

22,0

A1

22,0

21

Sư phạm Vật lí

D140211

A

19,0

A1

19,0

22

Sư phạm Hóa học

D140212

A

20,0

23

Sư phạm Sinh học

D140213

B

18,0

24

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

18,0

D1

18,0

25

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

16,0

26

Sư phạm Địa lí

D140219

A

15,0

A1

15,0

C

16,0

27

Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

35,0

28

Sư phạm Mĩ thuật

D140222

H

28,0

29

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

20,0

 
      - Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 17,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (C140201).
     - Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 29,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng ngành Sư phạm Âm nhạc (C140221).
    - Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 20,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng ngành Sư phạm Mĩ thuật (C140222).
 
       2. Điểm trúng tuyển cao đẳng 
 

Stt

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

1

CĐ Giáo dục Mầm non

C140201

M

17,0

2

CĐ Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

29,0

3

CĐ Sư phạm Mĩ thuật

C140222

H

20,0

 

Cộng

 

 

 

 
        Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 12/09/2013.
 
       3. Xét tuyển nguyện vọng 2 đại học và xét tuyển cao đẳng
 
        Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP. Hồ Chí Minh hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Sài Gòn, từ ngày 20/08/2013 đến hết ngày 08/09/2013 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ gồm: Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 có đóng dấu đỏ của trường đã dự thi, lệ phí xét tuyển 15.000đ, 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Ngày 12/09/2013 Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 hệ đại học, trúng tuyển hệ cao đẳng và gửi giấy báo nhập học. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển từ 23/09/2013.
 
                3.1. Xét tuyển nguyện vọng 2 đại học (chỉ tiêu: 335)
 

Stt

Ngành

Khối

Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Khoa học thư viện

D320202

A

14,0

15

A1

B

14,5

C

D1

2

Tài chính Ngân hàng

D340201

A

17,5

120

A1

D1

2

Quản trị văn phòng

D340406

A1

16,0

60

C

D1

3

Toán ứng dụng

D460112

A

16,0

25

A1

D1

17,0

4

Công nghệ kĩ thuật môi trường

D510406

A

16,0

60

A1

B

17,5

5

Giáo dục chính trị

D140205

A

14,0

15

A1

C

15,0

D1

14,0

6

Sư phạm Sinh học

D140213

B

18,0

10

7

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

16,0

15

8

Sư phạm Địa lí

D140219

A

15,0

10

A1

C

16,0

 
                3.2. Xét tuyển cao đẳng (chỉ tiêu: 990)
                   Chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học.
 

Stt

Ngành

Khối

Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

C220113

A1

13,0

60

C

D1

2

Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch)

C220201

D1

13,0

60

3

Lưu trữ học

C320303

C

11,0

30

D1

4

Quản trị văn phòng

C340406

A1

13,0

30

C

D1

5

Thư kí văn phòng

C340407

A1

11,0

30

C

D1

6

Công nghệ thông tin

C480201

A

13,0

40

A1

D1

7

Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A

11,0

30

A1

D1

8

Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A

11,0

30

A1

D1

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A

11,0

40

A1

B

10

Giáo dục Tiểu học

C140202

A

13,0

250

A1

D1

11

Giáo dục Công dân

C140204

C

11,0

30

D1

12

Sư phạm Toán học

C140209

A

15,0

30

A1

13

Sư phạm Vật lí

C140211

A

14,0

 

30

A1

14

Sư phạm Hóa học

C140212

A

30

15

Sư phạm Sinh học

C140213

B

30

16

Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

C140214

A

10,0

30

A1

10,0

B

11,0

D1

10,0

17

Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp

C140215

A

10,0

30

A1

B

11,0

D1

10,0

18

Sư phạm Kinh tế Gia đình

C140216

A

10,0

30

A1

B

11,0

C

D1

10,0

19

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

15,0

30

D1

20

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

11,0

30

21

Sư phạm Địa lí

C140219

A

11,0

30

A1

C

22

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

14,0

60

 

Cộng

 

 

 

990

 

 

 

 TRA CỨU KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

 

Bấm vào đây để tra cứu kết quả

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 của 14