Chi Đoàn trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Chi Đoàn trường Trung học Thực hành Sài Gòn trực thuộc Đoàn trường Đại học Sài Gòn.

- Địa chỉ: 220 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 38.354261. Mobil: 0907782707 (Thanh Loan - Bí thư).

 
Danh sách BCH Chi đoàn Giáo viên:
 
                                              1. Nguyễn Thị Thanh Loan - Bí thư Chi Đoàn
                                              2. Trần Thị Minh Hiếu - Phó Bí thư
                                              3. Nguyễn Lương Tùng - Ủy viên & Trợ lý thanh niên
                                              4. Phan Thị Thanh Hương - Ủy viên & Tổng phụ trách Đội
                                              5. Trịnh Thanh Giang - Ủy viên & ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường ĐHSG
 
Danh sách BCH Liên Chi Đoàn học sinh:
 
                                              1. Châu Gia Phối - Bí thư
                                              2. Đỗ Thị Phương Hồng - Phó bí thư
                                              3. Nguyễn Lê Thúy Phụng - ủy viên
                                              4. Nguyễn Hiền Triển - Ủy viên
                                              5. Tăng Nguyễn Thảo Nguyên - Ủy viên
 
 
 
 

BCH CHI ĐOÀN TNSP