Danh sách Cán bộ Quản lý và Giảng viên TTNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐH SÀI GÒN
 
 
 
1/ CÁN BỘ QUẢN LÝ - NHÂN VIÊN TRUNG TÂM
 
 
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
Hồ Văn Bình
Giám đốc TTNN
2
Nguyễn Thị Dung
Chuyên viên TTNN
3
Nguyễn Hải Dương
Chuyên viên TTNN
4
Lê Minh Nhật
Chuyên viên TTNN
5
Phạm Thị Bảo Quỳnh
Chuyên viên TTNN
6
Hà Thái Sơn
Chuyên viên TTNN
 
 
 
2/ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM
 
 
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
An Thị Tuyết Trinh
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
2
Đỗ Quỳnh Như
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
3
Dương Phương Châu
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
4
Hồ Thanh Huy
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
5
Lê Thị Kim Oanh
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
6
Lê Thị Thúy Kiều
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
7
Lý Nguyệt Nga
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
8
Nguyễn Ngọc Mai Trinh
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
9
Nguyễn Sỹ Tú
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
10
Nguyễn Thị Ái Phương
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
11
Nguyễn Thị Diệu Hiền
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
12
Nguyễn Thị Hoài Thương
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
13
Nguyễn Thị Thu Hằng
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
14
Nguyễn Thị Thu Hương
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
15
Phan Nguyễn Thanh Hiền
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
16
Trần Mỹ Nga
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
17
Trần Quang Đạo
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
18
Trần Thị Thu Nga
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
19
Trương Thị Linh Trang
Giáo viên Tiếng Anh TTNN
20
Võ Thị Thu Trang
Giáo viên Tiếng Anh TTNN