LỄ KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG 

CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

            Thực hiện công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2010 trường Đại học Sài Gòn đã tổ chức tuyển sinh các lớp:

STT

Lớp

Bậc học

Số lượng

Ghi chú

1         

Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn

Tiểu học

88

 

2         

Trung học cơ sở

48

 

3         

Bồi dưỡng
Hiệu trưởng

Mầm non Công lập

73

 

4         

Mầm non dân lập tư thục

68

 

5         

Tiểu học

60

 

6         

Trung học cơ sở

50

 

Cộng

387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường đã tổ chức long trọng Lễ khai giảng cho các lớp trên vào ngày 24/07/2010 tại Cơ sở 3, trường Đại học Sài Gòn, số 18-20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ khai giảng, về phía Sở Giáo dục – Đào tạo TP. Hồ Chí Minh có:

- ThS. Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP. Hồ Chí Minh và các ông, bà lãnh đạo của các phòng: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học chuyên nghiệp và Bồi dưỡng giáo viên.

- Về phía trường Đại học Sài Gòn có sự hiện diện của TS. Nguyễn Viết Ngoạn, hiệu trưởng nhà trường cùng với lãnh đạo các phòng Tổ chức cán bộ, Hành chánh tổng hợp, phòng Đào tạo tại chức & Tu nghiệp Giáo viên, Khoa quản lý giáo dục, ban Hạ tầng cơ sở và xây dựng cơ bản.

- Cùng tất cả học viên của các lớp.