Tuyển sinh hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đào tạo theo hình thức chính quy

 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học

 đào tạo theo hình thức chính quy

 

              Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2010, trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, đào tạo theo hình thức chính quy, theo kế hoạch sau:

           1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và môn thi

 

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Môn thi 1

Môn thi 2

1

Kế toán

140

Nguyên lí kế toán

Kế toán tài chính

2

Thư viện – Thông tin

70

Cơ sở khoa học thông tin và thư viện

Nghiệp vụ thư viện – thông tin

3

Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

70

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

4

Khoa học môi trường

70

Khoa học môi trường đại cương

Quản lí và công nghệ môi trường

5

Tiếng Anh (TM-DL)

70

Tiếng Anh

Nghiệp vụ du lịch

6

Quản trị kinh doanh

140

Quản trị học

Quản trị Marketing

7

Công nghệ thông tin

70

Lập trình căn bản

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

           2. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự thi

  Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy ứng với ngành muốn thi tuyển; nếu tốt nghiệp loại khá trở lên được thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được đăng kí dự thi.

           3. Hệ đào tạo và thời gian đào tạo

·        Hệ đào tạo: hệ liên thông, đào tạo theo hình thức học tập trung.

·        Thời gian đào tạo: 1,5 năm (03 học kì), học vào ca 3 hàng ngày từ 17h00 đến 19h30. Kết thúc khóa học, nếu đủ điều kiện sẽ được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy.

         4. Địa điểm học

             Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

5. Học phí

·        Mức học phí toàn khóa cho 01 sinh viên (không kể lệ phí thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp): 5.100.000đ, đóng làm 03 đợt vào đầu mỗi học kì, mỗi đợt đóng 1.700.000đ.

·        Lệ phí đăng kí dự thi và lệ phí thi: 300.000đ/ thí sinh

·        Lệ phí ôn tập: 300.000đ/ thí sinh

 

 

6. Hồ sơ dự thi

            Mỗi thí sinh dự thi làm 01 bộ hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát hành tại Phòng Đào tạo trường Đại học Sài Gòn từ ngày 24/05/2010. Hồ sơ nộp là bản photocopy nên Trường không trả lại cho sinh viên đã tốt nghiệp hoặc thí sinh không trúng tuyển.

7. Kế hoạch tuyển sinh

·        Nộp hồ sơ dự thi, lệ phí đăng kí dự thi, lệ phí ôn tập và lệ phí thi tuyển sinh: từ ngày 26/07/2010 – 03/09/2010 tại Phòng Đào tạo, trường Đại học Sài Gòn.

·        Ôn tập:  Từ ngày 11/09/2010 – 03/10/2010

·        Ngày thi: 16/10/2010.

·        Địa điểm thi: Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

             Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn: ĐT: 38.352.309; 38.338.975.

 

  

Nơi nhận:

-       HT và các PHT;

-       Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

-       Phòng GD & ĐT các quận, huyện;

-       Lưu HC-TH, ĐT.