Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường khoa Khoa học Môi trường - Trường Đại học Sài Gòn

 NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 

Sáng ngày 22/4/2010, Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo sau Đại học phối hợp với khoa Khoa học Môi Trường tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu xử lý màu azo hoạt tính nước thải nhuộm bằng công nghệ lọc sinh học” của kỹ sư Dương Thị Giáng Hương, tại trung tâm Học liệu KLF.

Theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học nói trên gồm các giảng viên của khoa Khoa học Môi trường và Khoa Sư Phạm Khoa học Tự nhiên của Trường Đại học Sài Gòn. Chủ tịch Hội đồng: TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Trưởng khoa khoa Khoa học Môi Trường; Phản biện 1: TS. Lê Hùng Anh, giảng viên khoa Khoa học Môi trường; Phản biện 2: TS. Võ Quang Mai, giảng viên khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên; Ủy viên: ThS. Hoàng Thị Kim Ngọc, giảng viên Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên; Thư ký ThS. Đoàn Tuân, giảng viên khoa Khoa học Môi trường trường Đại học Sài Gòn.

Tham dự buổi nghiệm thu có các giảng viên và sinh viên của Khoa Khoa học Môi trường; Trung tâm học liệu KLF trường Đại học Sài Gòn; Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo sau Đại học, TS. Võ Văn Lộc; Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo sau Đại học ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng, và các chuyên viên của phòng.

Kỹ sư Dương Thị Giáng Hương đã báo cáo đề tài và trả lời các câu hỏi của Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Sau buổi làm việc của Hội đồng, đề tài được đánh giá là có giá trị thực tiễn cao. Hội đồng đánh giá cao việc trình bày rõ ràng, quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng của tác giả, và bỏ phiếu đánh giá là Xuất sắc. Tác giả cho biết đề tài hiện đang được ứng dụng tại một nhà máy nhuộm ở tỉnh Long An. 

 

Tác giả Dương Thị Giáng Hương đang báo cáo đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài

 

Tác giả Dương Thị Giáng Hương trả lời các câu hỏi của Hội đồng

 

 

Bài: Nguyễn Thị Dung – P. KHCN & ĐTSĐH

      Ảnh: Nhà báo Trịnh Viết Toàn